Tradicija

Navdihi in verzi

Tradicija pridelave se pri naši hiši kaže v življenju grozdja na trti in se z modernimi pristopi v predelavi združuje v življenju vina. Spoštovati naravo, jo razumeti in poznati njene zakonitosti, je naša osnovna naloga. Tako je tudi tradicionalen pristop zelo pomemben v ohranjanju trte kot naravne kulturne dediščine. Navsezadnje je na izbiro sorte po posameznih legah imelo vpliv ljudsko izročilo in večletne izkušnje družinskih vinarjev, ki so poznali uspešnost sorte v določenem okolju. Zavezani smo, da ohranjamo trto kot naravno kulturo in družinsko dediščino, ter jo skupaj z njenimi sadovi nadgradimo z današnjim znanjem.

 

Kratka zgodovina mariborskega vinogradništva:

  • vino so v teh krajih poznali pred prihodom Rimljanov,
  • vinograde so namreč sadili že Kelti in Iliri v starem veku, 400 let pr. n. št.,
  • pred približno 450 leti so posadili »Staro trto« na Lentu,
  • okolica Maribora kot vinorodno področje slovi že od srednjega veka, ko so se odlična bela vina uveljavila tudi na tedanjem evropskem trgu,
  • leta 1822 je Habsburški nadvojvoda Janez kupil posestvo blizu Peker (danes se imenuje Meranovo) in pripomogel k razvoju mariborskega vinogradništva,
  • leta 1872 je bila ustanovljena Vinarska in sadjarska šola, ki je zaradi svoje znanstvene in strokovne dejavnosti postala najuglednejša institucija v Avstro-Ogrski,
  • konec 60. let 20 stol. začno v Podravju oblikovati novo podobo slovenskega vinarstva s poudarkom na kvaliteti vina.
Tradicija Tradicija Tradicija Tradicija Tradicija